booked.net

דף הנצחה לשנהר גדי ז”ל

סמל, גדי שנהר, בן רינה וחיים, נולד ביום י”ז באלול תשי”ח (2.9.1958) בקורדובה שבארגנטינה. גדי עלה לארץ בשנת 1963, כשהיה בן 5 שנים, וגדל והתחנך בדימונה. הוא למד בבית-הספר היסודי “יוספטל”, המשיך את לימודיו במגמה ריאלית. גדי היה בין מקימי גרעין הנח”ל, שייסד את הקיבוץ אורטל ברמת הגולן.הוא התגייס לצה”ל בינואר 1978, ושירת בנח”ל מוצנח. אחרי שעבר אימוני טירונות חי”ר, הוא נשלח לקורס צניחה. גדי עבר קורס מ”כים, והועלה לדרגת רב”ט באוקטובר 1980.בהיותו בשירות סדיר, הוא התחתן עם חברתו אילנה, מדימונה. אחרי שהשתחרר מצה”ל, התיישב גדי עמה בקיבוץ אור-טל ברמתהגולן. אבל גם בהיותו בקיבוץ, הוא לא חדל משאיפתו להמשיך ללמוד לימודים אקדמיים.הוא נרשם לאוניברסיטת תל-אביב, לחוג חשבונאות. ביום 5.6.1982 נקרא גדי לשירות מילואים, לקראת מלחמת לבנון. כשפרצה המלחמה, הוא היה עם הכוח שפעל בגיזרה המרכזית, והתקדם עד כביש ביירות-דמשק. ליד עין-זחלתא, התפרסה יחידתו לפעולות סריקה בשטח. פגז של האויב פגע פגיעה ישירה ביחידתו, וגדי נהרג. שבעה חיילים שהיו עמו נפצעו. בן 24 שנים הוא היה במותו.הוא הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי בדימונה.גדי השאיר אחריו רעיה, הורים ושני אחים.שר הביטחון כתב עליו במכתב הנחומים למשפחתו: “רב-טוראי גדי שנהר נתן את חייו למען מולדתו. הוא היה חבר למופת, אהוב על חבריו לנשק ועל מפקדיו”.מפקד יחידתו כתב עליו למשפחתו: “גדי נהרג, ועמו נפצעו שבעה חיילי כיתתו. הוא היה אהוד על מפקדיו וחבריו, מוכר כחייל המבצע את תפקידיו במסירות, בשקט ובשלווה, תוך אמונה שלמה בדרכו ובמעשיו”. סמל, גדי שנהר, בן רינה וחיים, נולד ביום י”ז באלול תשי”ח (2.9.1958) בקורדובה שבארגנטינה. גדי עלה לארץ בשנת 1963, כשהיה בן 5 שנים, וגדל והתחנך בדימונה. הוא למד בבית-הספר היסודי “יוספטל”, המשיך את לימודיו במגמה ריאלית. גדי היה בין מקימי גרעין הנח”ל, שייסד את הקיבוץ אורטל ברמת הגולן.הוא התגייס לצה”ל בינואר 1978, ושירת בנח”ל מוצנח. אחרי שעבר אימוני טירונות חי”ר, הוא נשלח לקורס צניחה. גדי עבר קורס מ”כים, והועלה לדרגת רב”ט באוקטובר 1980.בהיותו בשירות סדיר, הוא התחתן עם חברתו אילנה, מדימונה. אחרי שהשתחרר מצה”ל, התיישב גדי עמה בקיבוץ אור-טל ברמתהגולן. אבל גם בהיותו בקיבוץ, הוא לא חדל משאיפתו להמשיך ללמוד לימודים אקדמיים.הוא נרשם לאוניברסיטת תל-אביב, לחוג חשבונאות. ביום 5.6.1982 נקרא גדי לשירות מילואים, לקראת מלחמת לבנון. כשפרצה המלחמה, הוא היה עם הכוח שפעל בגיזרה המרכזית, והתקדם עד כביש ביירות-דמשק. ליד עין-זחלתא, התפרסה יחידתו לפעולות סריקה בשטח. פגז של האויב פגע פגיעה ישירה ביחידתו, וגדי נהרג. שבעה חיילים שהיו עמו נפצעו. בן 24 שנים הוא היה במותו.הוא הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי בדימונה.גדי השאיר אחריו רעיה, הורים ושני אחים.שר הביטחון כתב עליו במכתב הנחומים למשפחתו: “רב-טוראי גדי שנהר נתן את חייו למען מולדתו. הוא היה חבר למופת, אהוב על חבריו לנשק ועל מפקדיו”.מפקד יחידתו כתב עליו למשפחתו: “גדי נהרג, ועמו נפצעו שבעה חיילי כיתתו. הוא היה אהוד על מפקדיו וחבריו, מוכר כחייל המבצע את תפקידיו במסירות, בשקט ובשלווה, תוך אמונה שלמה בדרכו ובמעשיו”.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן