ספר טלפונים

מנהלת היישוב

יו"ר קהילה/מזכיר

 יאיר נירון-יו”ר/מזכיר                        054-6548040

מנהל שירותי קהילה

רונן נחושתן – מנהל שירותי ציבור     052-5612255     

יו"ר הנהלה כלכלית

שגב ירבעם  050-4071800

מרכז משק

ירון לוימרכז משק                         054-6319319 

מזכירות טכנית

יעל ולוצ’קמזכירה טכנית                 04-6960801     
אהובה אפלבאום  מזכירה טכנית      04-6960711     

הנהלת חשבונות

רגין חבר – מנהלת חשבונות               04-6960705  
זיו נועם נבו – מנהלת חשבונות          04-6960707    
גיל פוליטי מנהלת חשבונות            04-6960886    
סמדר ירבעם – מנהלת חשבונות        04-6960786   
ניר בן יוסף – מנהל חשבונות              04-6960869   

מנהל משאבי אנוש

מתן אמיר – מנהלת משאבי אנוש      04-6960814 

מנהל כספים

דידיה אבקסיס – מנהל כספים           04-6960717    

תמחירן

נתן גלרנטר – תמחיר                           04-6960704     

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן