booked.net

ספר טלפונים

מנהלת היישוב

הזמנות תיירות

יוסי גולדסטיין  – מנהל תיירות                  

טלפון:04-6960808 
טלפון נוסף: 04-6960702

טלפון תורן- 0525612354

יו''ר קהילה / מזכיר

יאיר נירון – מנהל קהילה

נייד- 054-6548040

אימייל – mazkir@kortal.org.il

מנהל שירותי קהילה

רונן נחושתן – מנהל שירותי ציבור   

טלפון: 052-5612255 

דואר אלקטרוני: kehila@kortal.org.il   

יו"ר הנהלה כלכלית

שגב ירבעם

טלפון:050-4071800

מרכז משק

ירון לוימרכז משק                        

טלפון: 054-6319319 

דואר אלקטרוני: merakez@kortal.org.il

מזכירות טכנית

יעל ולוצ’קמזכירה טכנית               

טלפון: 04-6960801 

דואר אלקטרוני: yaelv@kortal.org.il   

אהובה אפלבאום  מזכירה טכנית 

טלפון: 04-6960711 

דואר אלקטרוני: ahuvaa@kortal.org.il   

הנהלת חשבונות

רגין חבר – מנהלת חשבונות             

טלפון: 04-6960705  

דואר אלקטרוני: reginh@kortal.org.il

זיו נועם נבו – מנהלת חשבונות         

טלפון: 04-6960707

דואר אלקטרוני: zivnoam@kortal.org.il

גיל פוליטי מנהלת חשבונות           

טלפון: 04-6960886

דואר אלקטרוני: gil@kortal.org.il

סמדר ירבעם – מנהלת חשבונות     

טלפון: 04-6960786 

דואר אלקטרוני: smadar@kortal.org.il  

אילנה גבאי-מנהל חשבונות

טלפון:04-6960707

דואר אלקטרוני:ilana@kortal.org.il

מנהל משאבי אנוש

הרן סביצקימנהלת משאבי אנוש 

טלפון:    04-6960814 

מנהל כספים

דידיה אבקסיס – מנהל כספים 

טלפון: 04-6960717    

דואר אלקטרוני: didier@kortal.org.il

תמחירן

נתן גלרנטר – תמחיר                          

טלפון:04-6960704 

דואר אלקטרוני: natang@kortal.org.il   

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן