חינוך חברתי קהילתי

חינוך חברתית קהילתית (בלתי פורמאלית)לגילאי כיתות א’-יב’ הבנויה על מספר קבוצות חינוכיות: פיטר פן – בית חינוך לגילאי כיתות א’-ג’זבנג      – בית חינוך לגילאי כיתות ד’-ו’נעורון    – קבוצה חינוכית לגילאי כיתות ז’-ט’נעורים   – קבוצה חינוכית חברתית לגילאי כיתות י’-י”ב אורוות הסוסים – פעילות העצמה לילדים ונוער.תנועת הנוער “התנועה החדשה” ו”השומר החדש”” – נוער מוביל ומדריך את ילדי הקיבוץ. […]

גיל רך

מערכת חינוך הגיל הרך באורטל מתקיימת מערכת חינוך איכותית לילדי אורטלולילדי צפון רמת הגולן.ישנם ארבעה גנים ופעוטונים, לפי גילאי הילדים.לכל בית-ילדים יש צוות גננות ומטפלות איכותי ומקצועי.מערכת החינוך מתאימה את תכניהלצרכים ההתפתחותיים של כל ילד וילדה,תוך יצירת קשר עם הקהילה והמקום בו הם מתחנכים.הפעילות בגנים משלבת למידה ועשייה,חיבור לאדם, לטבע ולחברה. מנהלת, רותם: 052-5612259rotemnakash@gmail.com