פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 14 – 9.8.2022 – עדכון הסדר שיכון, החלפת מוני חשמל באשכולות

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/09/פרוטוקול-ישיבת-מזכירות-מס-14-9.8.2022-עדכון-הסדר-שיכון-החלפת-מוני-חשמל-באשכולות.pdf” title=”פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 14 – 9.8.2022 – עדכון הסדר שיכון, החלפת מוני חשמל באשכולות”]

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 7 – 13.5.2022 – עדכון הצעת צוות אסטרטגי – עדכון הסדר שיכון

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/07/פרוטוקול-ישיבת-מזכירות-מס-7-13.5.2022-עדכון-הצעת-צוות-אסטרטגי-עדכון-הסדר-שיכון.pdf” title=”פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 7 – 13.5.2022 – עדכון הצעת צוות אסטרטגי – עדכון הסדר שיכון”]

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 6 – 19.4.2022 – קיזוז עודפי פנסיה, מענק לחקציב הסדר שיכון והסדר פרידות וגירושים

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/07/פרוטוקול-ישיבת-מזכירות-מס-6-19.4.2022-קיזוז-עודפי-פנסיה-מענק-לחקציב-הסדר-שיכון-והסדר-פרידות-וגירושים.pdf” title=”פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 6 – 19.4.2022 – קיזוז עודפי פנסיה, מענק לחקציב הסדר שיכון והסדר פרידות וגירושים”]