פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 3 – 11.5.2022 – אישור דוח אקטוארי, הצעה לקיזוז עודפים בפנסיה

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/05/פרוטוקול-אסיפה-כללית-מס-3-11.5.2022-אישור-דוח-אקטוארי-הצעה-לקיזוז-עודפים-בפנסיה.pdf” title=”פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 3 – 11.5.2022 – אישור דוח אקטוארי, הצעה לקיזוז עודפים בפנסיה”]

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 2 – 25.4.2022 – דוחות כספיים 2021, מס הכנסה, ברית פיקוח, חלוקת מענק

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/05/פרוטוקול-אסיפה-כללית-מס-2-25.4.2022-דוחות-כספיים-2021-מס-הכנסה-ברית-פיקוח-חלוקת-מענק.pdf” title=”פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 2 – 25.4.2022 – דוחות כספיים 2021, מס הכנסה, ברית פיקוח, חלוקת מענק”]

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 10 – 29.12.2021 – תכנית משק וקהילה 2022, אישור משיכה מקרן שמורה

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/01/פרוטוקול-אסיפה-כללית-מס-10-29.12.2021-תכנית-משק-וקהילה-2022-אישור-משיכה-מקרן-שמורה.pdf” title=”פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 10 – 29.12.2021 – תכנית משק וקהילה 2022, אישור משיכה מקרן שמורה”]