booked.net

חקלאות

מטעים

באורטל מגדלים במטעים מגוון פירות: תפוחים, דובדבנים, נקטרינות, אפרסקים, אגסים ועוד.

כרמים

בכרמים שלנו גדלים ענבי יין ממגוון זנים. מענבים אלה מייצרים את היינות המעולים של "יקבי רמת הגולן" ושל "יקב אורטל"

בקר

בשטחי המרעה הפראיים שבסמוך לקיבוץ, מגדל צוות הבוקרים שלנו עדרי בקר לבשר.

לול פטימים

בפאתי הקיבוץ נמצאת רפת רובוטית ומשוכללת של פרות חולבות המייצרות יותר מ 7 מיליון ליטר חלב בשנה שותפות של אורטל עם מרום גולן ואל-רום.

גידולי שדה

בדרום הרמה נמצאים שטחי הפלחה של אורטל.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן