booked.net

גיל רך

מערכת חינוך הגיל הרך

באורטל מתקיימת מערכת חינוך איכותית לילדי אורטל
ולילדי צפון רמת הגולן.
ישנם ארבעה גנים ופעוטונים, לפי גילאי הילדים.
לכל בית-ילדים יש צוות גננות ומטפלות איכותי ומקצועי.
מערכת החינוך מתאימה את תכניה
לצרכים ההתפתחותיים של כל ילד וילדה,
תוך יצירת קשר עם הקהילה והמקום בו הם מתחנכים.
הפעילות בגנים משלבת למידה ועשייה,
חיבור לאדם, לטבע ולחברה.

מנהלת, רותם: 052-5612259
rotemnakash@gmail.com

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן