פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 15 – 24.8.2021 – עדכון עוזבים, אדם ואדמה, פנסיה, חצי שנתי ושנת חופש

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/10/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-15-24.8.2021-עדכון-עוזבים-אדם-ואדמה-פנסיה-חצי-שנתי-ושנת-חופש.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 15 – 24.8.2021 – עדכון עוזבים, אדם ואדמה, פנסיה, חצי שנתי ושנת חופש”]

פרוטוקולים

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-1-8.1.2021-בני-זוג-קרן-השתלמות-תחום-שבת-מענק-קורונה.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 1 8.1.2021 בני זוג, קרן השתלמות, תחום שבת, מענק קורונה”] [pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-2-21.1.2021-מורשי-חתימה-אישור-תאגיד-לוח-חשמל-לגנרטור-הסדר-דירה-לבני-זוג.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 2 21.1.2021 מורשי חתימה אישור תאגיד לוח חשמל לגנרטור הסדר דירה לבני זוג”] [pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-3-7.2.2021-נוהל-התנהלות-המזכירות-הצגת-לוז-ישיבות-המזכירות-מענק-קורונה.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 3 7.2.2021 נוהל התנהלות המזכירות הצגת לוז ישיבות המזכירות מענק קורונה”] [pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-4-19.2.2021-קרנות-השתלמות-ילקוט-רועים.pdf” title=”פרוטוקול […]