מידף 1916 16.9.22

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1917-16.9.22-מידף.pdf” title=”1917-16.9.22 מידף”]

מידף 1911 5.8.22

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1911-5.8.522-מידף_-1.pdf” title=”1911-5.8.522 מידף_ (1)”]

מידף 1915 9.9.22

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1916-9.9.22-מידף.pdf” title=”1916-9.9.22 מידף”]

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 14 – 9.8.2022 – עדכון הסדר שיכון, החלפת מוני חשמל באשכולות

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2022/09/פרוטוקול-ישיבת-מזכירות-מס-14-9.8.2022-עדכון-הסדר-שיכון-החלפת-מוני-חשמל-באשכולות.pdf” title=”פרוטוקול ישיבת מזכירות מס’ 14 – 9.8.2022 – עדכון הסדר שיכון, החלפת מוני חשמל באשכולות”]