פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 10 28.5.2021 שנת חופש איילת טל ארנונה משכר דירה נתוני שכר 2020 הצעה לקדנציה

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-10-28.5.2021-שנת-חופש-איילת-טל-ארנונה-משכר-דירה-נתוני-שכר-2020-הצעה-לקדנציה.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 10 28.5.2021 שנת חופש איילת טל ארנונה משכר דירה נתוני שכר 2020 הצעה לקדנציה”]

פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 9 4.5.2021 אישור דוחות כספיים ומאזן שיפוץ בתים יזמות מפרנסת

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-9-4.5.2021-אישור-דוחות-כספיים-ומאזן-שיפוץ-בתים-יזמות-מפרנסת.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 9 4.5.2021 אישור דוחות כספיים ומאזן שיפוץ בתים יזמות מפרנסת”]

פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 8 20.4.2021 באי כוח פנסיה, חלופות בניה, עזיבות, בין העלמין, מחלק חשמל

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-8-20.4.2021-באי-כוח-פנסיה-חלופות-בניה-עזיבות-בין-העלמין-מחלק-חשמל.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 8 20.4.2021 באי כוח פנסיה, חלופות בניה, עזיבות, בין העלמין, מחלק חשמל”]

פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 7 6 4 2021 עדכון באי כוח פנסיה הסדר שנת חופש הסדר שיפוץ בתים

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-7-6-4-2021-עדכון-באי-כוח-פנסיה-הסדר-שנת-חופש-הסדר-שיפוץ-בתים.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 7 6 4 2021 עדכון באי כוח פנסיה הסדר שנת חופש הסדר שיפוץ בתים”]

פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 3 7.2.2021 נוהל התנהלות המזכירות הצגת לוז ישיבות המזכירות מענק קורונה

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-3-7.2.2021-נוהל-התנהלות-המזכירות-הצגת-לוז-ישיבות-המזכירות-מענק-קורונה.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 3 7.2.2021 נוהל התנהלות המזכירות הצגת לוז ישיבות המזכירות מענק קורונה”]

פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 2 21.1.2021 מורשי חתימה אישור תאגיד לוח חשמל לגנרטור הסדר דירה לבני זוג

[pdf-embedder url=”https://www.ortal.org.il/wp-content/uploads/2021/07/פרוטוקול-ועד-הנהלה-מס-2-21.1.2021-מורשי-חתימה-אישור-תאגיד-לוח-חשמל-לגנרטור-הסדר-דירה-לבני-זוג.pdf” title=”פרוטוקול ועד הנהלה מס’ 2 21.1.2021 מורשי חתימה אישור תאגיד לוח חשמל לגנרטור הסדר דירה לבני זוג”]